”Mätbarheten skapar en falsk bild av skolan”

Övertron på effektivisering och mätbarhet skapar en missvisande bild av skolan värld. Dessa direktiv uppifrån förbiser också konsekvent de som driver den svenska skolan – lärarna, skriver de båda gymnasielärarna Johan Lundström och Pär Larsson.

Publicerad
Annons

Skolverket publicerade nyligen sina Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår att utvecklingsarbete inom skolan bör utgå från tre instanser: Skolverket, huvudmannen (kommunen/utbildningsföretaget) samt den enskilda skolan. Beslut om hur man förbättrar skolan ska alltså baseras på de nationella målen och analyser av utvecklingsbehov på huvudmannanivå och på skolnivå.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons