”Tramsigt av Erik Moberg”

De som försvarar kollektivavtal anses stå på de svagas sida. Inget kan vara felaktigare. Den solidaritet Göran Persson, Hans Karlsson och Wanja Lundby-Wedin ger uttryck är bara tomma ord, skrev statsvetaren Erik Moberg på SvD Brännpunkt den 11 april.

Mobergs ståndpunkt är extrem och drabbar de allra svagaste, replikerar här Wanja Lundby-Wedin.

Publicerad
Annons

Statsvetaren Erik Moberg återkommer än en gång med ett inlägg kring den svenska kollektivavtalsmodellen. Han vill helt enkelt avskaffa kollektivavtalen och i praktiken avskaffa fackföreningarna. Det är en extrem ståndpunkt, till och med i mer nyliberala kretsar till vilket hans inlägg bör sorteras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons