Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar

Dagens obalans i kommuners ansvarstagande måste minska, och det är viktigt att ytterligare markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Därför bör det i lag införas en skyldighet för alla kommuner att ha en beredskap för att vid behov ta emot flyktingar, skriver regeringens samordnare Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist.

Publicerad
Annons

I stort sett alla kommuner är i dag engagerade i flyktingmottagandet. Bland ledande kommunpolitiker finns ett större engagemang än tidigare och en vilja att bidra till ett väl fungerande mottagande.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons