Fler svenska böcker översätts

Publicerad
Annons

Ett större intresse för svensk litteratur utomlands, det är resultatet av Kulturrådets ökade översättningsstöd.

4,7 miljoner kronor delade rådet ut 2008, att jämföras med de 2,1 miljoner kronor som Svenska institutet valde att ge till utländska förlag för utgivning av svensk litteratur 2006. Under 2007 beviljades inga stöd alls.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons