DO sviker diskriminerade

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har på eget bevåg och utan stöd i diskrimineringslagen fabricerat en gallringsmetod som gör att merparten av anmälningarna kan skickas tillbaka med vändande post, skriver tre debattörer.

Publicerad
Annons

DO-reformen 2008 var inte självklar. Kritiker befarade att en super-DO inte skulle kunna ägna tillräcklig uppmärksamhet åt de många enskilda ärendena inom alla diskrimineringsområden. Det ser dessvärre ut som om farhågorna var välgrundade. DO driver alltför få diskrimineringsärenden och hon gör inte heller tillräckligt för att väcka opinion i diskrimineringsfrågorna, vilket åligger henne enligt de så kallade Parisprinciperna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons