Gränsöverskridare. Carl Sandburg och Lennart Hellsing - författare för barn och vuxnaÄr Krakel Spektakel sprungen ur modernismens källa?

Publicerad
Annons

Bland alla omvälvande förändringar på litteraturens område under det förra seklet är det inte otänkbart att de som skett inom barnlitteraturen hör till de mer genomgripande.

Lineära moralkakor i pedagogikens tjänst har som bekant gett vika för ett mer associativt fantasieggande tilltal, med grepp som ofta för tankarna till den modernistiska poesins bejakande av tillvarons absurditeter och fokusering på språkets materiella och akustiska dimensioner. Kan det då inte rentav vara så att en Krakel Spektakel är sprungen ur samma källa som det modernistiska genombrottet?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons