Torsten Pettersson:Konsten att fånga medial växelverkan

Oprövade infallsvinklar är vad som gäller när den intermediala forskningen tar sig an konstarternas inverkan på varandra, givet medietekniska omständigheter. En ny bok visar dock att forskningsområdet befinner sig om inte i kris så i behov av nya infallsvinklar.

Torsten Pettersson
Publicerad
Annons

Litteraturvetenskapens utveckling under det senaste halvseklet är tydligt tudelad i faser av förnyelse respektive konsolidering. Under 60-, 70- och 80-talet präglades ämnet av en metodexplosion som har få motstycken i humanistisk vetenskapshistoria. Med korta mellanrum nyttiggjordes genomgripande nyheter som fenomenologi, strukturalism, semiotik, omgestaltad psykoanalys, feminism, dekonstruktion och queerteori. De var inte begränsade till litteraturvetenskapen, men den kom genom sin alerta bearbetning av dem ofta att spela en ledande roll för andra humanistiska vetenskaper.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons