ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Demokratin behöver sina upprorsmakare

Joakim Molander
Publicerad

KOMMENTAR | ”Gatupolitikens lagar”

Författarna till ”Gatupolitikens lagar - juridisk handbok för politiska aktivister” (Federativs förlag 2005), hoppades att boken i fråga skulle bli en av höstens mest omtalade. Så har inte blivit fallet - förmodligen för att boken sin titel till trots inte är särskilt provokativ. I stället är den en tämligen neutral handbok som beskriver det juridiska universum som en svensk politisk aktivist har att förhålla sig till.
Måhända tänkte sig de unga jurister och vänsteraktivister som skrev boken att den som fenomen skulle skapa debatt eller till och med moralisk panik. Boken är nämligen otvetydigt ämnad att användas som redskap för politisk aktivism - en aktivism som ibland syftar till att medvetet bryta lagar. Som företeelse ställer ”Gatupolitikens lagar” oss sålunda inför frågan om huruvida rättssamhällets spelregler, i form av de i demokratisk ordning instiftade lagarna, bör vara okränkbara.

Laddar…