Vi måste vara beredda på klimatförändringar

Nu när det snart gått fem år sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen kom med sitt slutbetänkande har klimatanpassningsarbetet i Sverige fortfarande inte kommit igång ordentligt. Det är nu hög tid att regeringen och kommunerna på allvar börja arbeta med anpassningsfrågorna, skriver Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet, och Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring.

Publicerad
Annons

Klimat- och sårbarhetsutredningen kom fram till att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige än det globala genomsnittet. Nederbörden kommer att öka i större delen av landet under höst, vinter och vår medan somrarna kommer att bli torrare och havsnivån kommer att stiga. Detta medför en ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor, vilket i sin tur kommer att orsaka skador på byggnader, vägar, eldistribution och dricksvatten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons