”Dags att sluta kriga inom psykiatrin”

KOMMENTAR. Sluta att använda grova schabloner i debatten om vilken terapiform som är att föredra. Det skriver psykologen och psykoterapeuten Anna Kåver. Hon hävdar att kognitiv beteendeterapi, kbt, är betydligt mer djupgående än vad som oftast framgår i debatten.

Publicerad
Annons

Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland våra ungdomar. Psykiatrin pressas nu, med all rätt, till att hitta effektivare behandlingsmetoder. Det är komplicerat.

En av orsakerna, vid sidan om obegripliga omorganiseringar och ständigt krympande ekonomi, är att den psykiatriska vården sedan länge präglas av polarisering och krig mellan olika teorier och behandlingsmodeller. Vi i branschen har länge levt med debatten om synen på friskt och sjukt och hur effektiv terapi ska bedrivas, den är ingalunda något som bara försiggår i medierna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons