Martin Kragh:På Östersjön går politikens vågor höga

”Fredens hav” har Östersjön kallats, men dess historia präglas snarast av rivalitet, konflikter och krig. Med Rysslands förnyade stormaktsdrömmar finns risken att Östersjöregionen åter kan komma att bli ett maktpolitiskt högspänningsområde.

Martin Kragh
Publicerad
Annons

Efter en kvartssekellång andningspaus har säkerhetsläget i Europa åter försämrats. I november 2015 kunde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i en rapport dra slutsatsen att Europa, ”till följd av en kontinuerlig erodering av ömsesidigt förtroende och befintliga säkerhetsregimer”, är på väg in i en fas av ökad instabilitet. ”Vi står inför en återgång till säkerhetsarrangemang baserade på antagonism”, heter det i rapporten, ”där förhållandet mellan Ryssland och Västvärlden mer präglas av avskräckning och tvångsmakt än av gemensamma intressen och samarbete”. Rysslands militära upprustning, följd av aggressionen mot Ukraina 2014, har tillsammans med en ökad militär aktivitet i svenskt närområde även aktualiserat frågan om Sveriges försvar och försvarspolitiska åtaganden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons