Högre inflationstakt i april

Konsumentpriserna steg 0,4 procent i april jämfört med månaden före, enligt SCB. Jämfört med motsvarande månad 2010 steg KPI med 3,3 procent.

Direkt
Publicerad
Annons

Analytikerna hade räknat med att konsumentpriserna skulle ha stigit med 0,4 procent på månadsbasis och stigit med 3,3 procent jämfört med samma månad 2010, enligt SME Direkts prognosenkät.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska uppföljningen, som publicerades den 20 april, var en KPI-uppgång med 3,4 procent i årstakt i april.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons