Ministern smutskastar en hel bransch

Maria Larsson bidrar till att smutskasta en hel bransch när hon utgår ifrån en undermålig rapport om ersättningen för personlig assistans. Vi hoppas att den utredning som nu ska se över assistansersättningen gör det utifrån korrekta grunder och att vi kan ha en konstruktiv dialog, skriver Fredric Käll, ordförande, bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

Publicerad
Annons

Barn och äldreminister Maria Larsson tillkännager på
Brännpunkt den 21 mars att en utredning ska se över timschablonen, alltså det belopp som betalas ut till anordnare av personlig assistans oavsett om de är privata eller kommunala. Från branschens sida uppskattar vi att detta äntligen blir verklighet. Vi har vid upprepade tillfällen de senaste åren framfört till Maria Larsson och Socialdepartementet att vi anser att den nuvarande modellen är bristfällig eftersom den inte tar hänsyn till hur kostnaderna för assistansen faktiskt ser ut. Vi har också försökt bidra med förslag till olika alternativa modeller i syfte att hitta ett bättre system som speglar anordnarnas kostnader. Flertalet av de brister som påtalas i direktivet har vi själva lyft fram i olika skrivelser till departementet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons