ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Brister inom it en fara för patienter

Alla med behov av vård och omsorg ska kunna lita på att rätt information finns tillgänglig på rätt plats i rätt tid. Vi utsätter varje dag patienter och brukare för risker genom att dokumentationen inte är ändamålsenlig eller att teknik saknas att tillgängliggöra den till alla som behöver den, skriver tre särskilda utredare.

Publicerad
Annons

Debatten på vård- och omsorgsområdet har på senare tid allt oftare handlat om informationshanteringen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Individens behov och inflytande som patient och brukare har kommit att alltmer stå i centrum, vilket är en positiv och självklar utveckling. Exempelvis har patienterna på flera håll i landet i dag möjlighet att ta del av sin journal via nätet. När dagens it-system inom vård och omsorg varit föremål för debatt har det oftast gällt de anställdas berättigade klagomål på icke funktionella och tidsödande system. Även yrkesutövarnas upplevelse av en ökad detaljstyrning med omfattande krav på mätning och rapportering och en tung administrativ börda har uppmärksammats flitigt.

Laddar…