Dag Hammarskjöld. Att bära världenEn fascinerande bok om en fascinerande människa

Nikita Chrusjtjov i FN 1960, efter sammandrabbningen med Hammarskjöld då han (eventuellt) dunkade sin sko i bordet.
Nikita Chrusjtjov i FN 1960, efter sammandrabbningen med Hammarskjöld då han (eventuellt) dunkade sin sko i bordet. Foto: PRESSENS BILD

Humanisten, tjänstemannen, sonen och läsaren. I Henrik Berggrens nya biografi över Dag Hammarskjöld får vi i text och bild möta den älskade och hatade generalsekreteraren – som stod upp mot stormakterna och värnade de svagare nationerna.

Ove Bring
Publicerad
Annons

Litteraturen om Dag Hammarskjöld är omfattande, men Henrik Berggrens biografi fyller ändå en populärhistorisk lucka. Den behandlar pojken, studenten, ämbetsmannen, generalsekreteraren och privatpersonen. Det är en berättelse med flyt där läsaren får del av ett rikt bildmaterial som ger konkretion åt det skrivna. Berggrens bok kompletterar Brian Urquharts biografi ”Hammmarskjold” (1972), nödvändig för den som efterfrågar den fullständiga FN-kontexten under åren 1953–1961. Nämnas bör även böcker av Manuel Frölich (2008) och Roger Lipsey (2013) med tonvikt på den etiska och existentiella dimensionen i Hammarskjölds beslutsfattande.

Berggrens prolog skildrar det tillfälle i FN:s generalförsamling 1960 då Hammarskjöld utmanas av Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov. Denne krävde hans avgång och ett nytt system med tre generalsekreterare som kunde styras av stormakterna. Det var då Hammarskjöld svarade att ”det är inte Sovjetunionen eller någon annan stormakt som behöver FN som skydd: det är alla de andra”. Och han fortsatte: ”Jag kommer att stanna på min post . . . ”. Här avbröts han av applåder. Han lyfte avvärjande på handen och tog om: ”Jag kommer att stanna på min post i alla dessa andra nationers intresse, så länge de så önskar”. Ovationerna tilltog, delegater reste sig, och Chrusjtjov dunkade möjligen med sin sko i bänken där han satt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons