Två av tre svenskar vill gå ner i vikt

En majoritet av svenskarna, 62 procent, vill gå ner i vikt. Det visar en ny Sifoundersökning.

SvD
Publicerad
Annons
Foto: COLOURBOX
COLOURBOX
Foto: COLOURBOX

Svenskarna är inte helt nöjda med sin vikt. Två av tre skulle gärna vilja gå ner i vikt och dland kvinnor är siffran 66 procent. I åldersgruppen kvinnor 30-49 år vill hela åtta av tio gå ner i vikt. Det visar en undersökning från Sifo på uppdrag av Itrim.

I undersökningen, Viktrapport 2014, har 1 030 svenskar från 18 år svarat på frågor kring mat, motion och hälsa. Det framgår bland annat att 41 procent av svenskarna är missnöjda med sin vikt. Resultaten skiljer sig anmärkningsvärt mellan män och kvinnor. Bland kvinnor i åldrarna 30-49 år är 62 procent missnöjda med sin vikt. Bland män i samma ålder är den siffran 46 procent. Män är med andra ord mer tillfreds med sin vikt. Intressant att notera är då att det enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 31/12 2012) finns fler överviktiga män än kvinnor i Sverige idag.

Annons
Annons

Det framkommer också regionala skillnader. Till exempel visar det sig att invånarna i Malmö är mest missnöjda med sin vikt i landet. 51 procent av Malmöborna uppger att de inte är nöjda med sin vikt, att jämföra med 39 procent av göteborgarna och 35 procent av stockholmarna. Malmöbon är också minst nöjd med sina mat- och motionsvanor.

Sju av tio svenskar i åldern 65+ uppger att de tränar minst en gång per vecka. Likadant är det med yngre i gruppen 18-29 år, där tränar 72 procent minst en gång i veckan. Under de år man lever med småbarn, 30-49 år, är tränandet inte lika högt. Här är det 62 procent som tränar minst en gång per vecka.

Vilken är då anledningen till folks övervikt? Sju av tio av dem som väger mer än de vill väga uppger dåliga motionsvanor som viktigaste anledning till övervikten. 56 procent säger att de äter för stora portioner eller småäter för ofta. I de yngre åldrarna, 18­29 år, uppger 70 procent att för lite motion påverkar dem mycket och gör att de känner sig överviktiga. Motsvarande siffra i gruppen 65+ är 59 procent.

SVD.SE

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons