”Vi är ekologiska analfabeter”

EKO-EKONOMI ”Vi har frikopplat oss mentalt från naturen och ser den antingen som något trevligt att besöka eller som ett hinder för utveckling. Vi behöver förändra vår syn på naturen och förstå att vi är beroende av den för vår egen välfärd”, menar professor Carl Folke.

Publicerad
Världens städer står för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen

Världens städer står för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen

Foto: NICK UT/AP
Carl Folke, professor i naturresurshushållning och chef för Beijerinstitutet.

Carl Folke, professor i naturresurshushållning och chef för Beijerinstitutet.

Foto: MIKAEL AXELSSON
Annons

– Vi människor har blivit ekologiska analfabeter i vår vardag. Vi ser inte längre sambanden mellan naturen och utvecklingen av våra samhällen och ekonomier, säger Carl Folke, professor i naturresurshushållning.

Han är chef för Beijerinstitutet som är ett internationellt forskningsinstitut med fokus på ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Dessutom är han forskningschef vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Där forskar man främst om så kallade socialekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en helhet. Fokus ligger på systemens förmåga att klara av förändring.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons