Arne Melberg:Ny litteratur passar inte in i gamla genrer

Johan L Tønnesson, världens första professor i sakprosa, gav nyligen ut en bok i sitt ämne. Men går den moderna litteraturen verkligen att sätta etikett på – som sakprosa, reportage, roman eller blogg? Många texter tycks falla däremellan.

Publicerad
Annons

Begreppet ”sakprosa” tycks ha uppfunnits av den finlandssvenske språkforskaren Rolf Pipping. I en artikel från 1938 pläderar han för ”sakprosa” som lämplig beteckning på den ”objektiva framställningstypen” där ”allt handlar om sak” och där ”känslouttryck är principiellt uteslutna”. Pipping citeras av norske Johan L Tønnesson, som torde vara världens första professor i just ”sakprosa” och som nyligen gav ut den lilla boken Hva er sakprosa (Universitetsforlaget, 159 s). Tønnesson verkar mena att Pipping är en smula naiv. Dels kan det inte finnas någon omedelbar och objektiv förbindelse mellan ord och verklighet; dels använder sakprosan ideligen känslouttryck, makt- och övertalningsmedel. I gengäld citerar han gillande en dansk forskare som menar att sakprosan är något som adressaten uppfattar som ”direkta påståenden om verkligheten”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons