Mattias Legnér:Miljön värnas på gräsrotsnivå

I globaliseringens tid har miljörörelsen genomgått förändringar. Även om den radikala och utopiska aktivismen blomstrar på internet bedrivs en stor del av miljörörelsens arbete på det lokala planet i tillfälliga grupper. Två nya böcker speglar 30 år av miljöpolitik.

Publicerad
Annons

Vem betraktar sig inte som miljövän i dag? Under 1900-talets sista fjärdedel vann miljörörelsen mycket mark. Ett resultat är att politiska partier i dag svårligen kan gå till val utan en väl artikulerad miljöpolitik. Hur kritiserade har inte de nya moderaterna blivit för att de ”skiter i miljön”? Många företag har helt och hållet anammat omsorgen om miljön i sina pr-kampanjer. Samtidigt som miljöpolitiken blivit alltmer etablerad framstår dock miljöproblemen som större och mer svåråtgärdade än någon gång tidigare i människans historia.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons