Lärarens tips: Så hjälper du barnen bäst i skolan

Höstterminen är igång. Läxböcker sprids åter över köksbord och skrivbord – ibland under gråt och tandagnissel.
SvD har bett läraren Anne-Marie Körling, lärarutbildare som har skrivit flera böcker om utbildning, om hennes bästa tips för att hjälpa barnen med läxorna.

Uppdaterad
Publicerad
Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT

1 / 5

Foto: Jessica Gow/TT

Läs högt och ställ frågor – men kritisera inte

Föräldrar bör undvika att fokusera på sina barns brister under läxläsning, enligt Anne-Marie Körling. Hon rekommenderar att man låter bli att säga saker som “kan du inte det här?” och “vad svårt det verkar”.

– Skapa inte oro genom att uppmärksamma det barnet inte kan och förstår. Känner man själv oro ska man försöka hålla tillbaka den. För sådan oro är något som barnen känner av.

Fäll inte heller värderande kommentarer om skolan och läxan, som att skolan gör fel eller att läxan är för svår eller för lätt. Undvik att säga saker som “oj, har du läxa nu igen!”

Prata istället om och ställ frågor kring läxornas innehåll, exempelvis “berätta mer om det här!” eller “vad vet du om Pythagoras sats?”

– Då kommer skolans innehåll att lysa igenom och det blir mer intressant, säger Anne-Marie Körling.

Hon förespråkar också att högläsa alla slags texter. Till exempel kan man läsa ett mattetal högt och sedan prata om hur man kan förstå och lösa det. Läsförståelse är nyckeln till många ämnen, den som inte förstår texten kan inte komma vidare i ämnet.

SvD Läs & Skrivsvd.se
Lucy Andrade med barnen Linn, Zara och Astrid Atterfors-Andrade.

Lucy Andrade med barnen Linn, Zara och Astrid Atterfors-Andrade.

Foto: Lars Pehrson

2 / 5

Lucy Andrade med barnen Linn, Zara och Astrid Atterfors-Andrade. Foto: Lars Pehrson

För en dialog med skolan

Låt läxan vara en del av samspelet som bör finnas mellan hem och skola, tycker Anne-Marie Körling.

– Min vision om läxan är att den ska skapa en dialog mellan hem och skola om innehållet i undervisningen och hur vi kan möta det innehållet hemma och anpassa stödet till var elevern befinner sig i lärandeprocessen, säger Anne-Marie Körling.

Hon pekar på att föräldrar som känner till att klassen just har börjat titta på ett ämne eller om de har hållit på med det ett tag har lättare att veta hur de ska prata kring läxan och vad man kan förvänta sig av sitt barn.

– Är det ett nytt område kan man som förälder inte vänta sig att barnet redan kan något om det. Men är läxan ett avslutande moment kan läxan visa att barnet kan en massa saker. Då kan man vara där och förhöra och lyssna.

Anne-Marie Körling tipsar också om att ta reda på hur kursplanerna ser ut och att ställa frågor utifrån dem.

– Allt ska höra ihop, då skapar man mening och sammanhang. Då får man också insyn i vad skolan arbetar med och blir bättre på att stötta man barnents kunskapsbildande.

Maja Suslin/TT
Foto: Maja Suslin/TT

3 / 5

Foto: Maja Suslin/TT

Anpassa läxhjälpen efter årskurs

I de lägre årskurserna är det inte ovanligt att barn tycker att det är väldigt roligt att göra läxorna, och att de är förtjusta i sin lärare. Då kan man som förälder bejaka den nybörjarglädjen och försöka bevara glädjen i läxorna genom att vara intresserad och positiv. I mellanstadiet kan det hända att andra intressen tar över och konkurrerar om barnets tid.

– Då kanske man kan stötta och bereda plats för läxan på något sätt. Budskapet kan vara “nu gör vi läxan, för skolan kommer i första hand”, säger Anne-Marie Körling.

På högstadiet, när eleverna får olika lärare i olika ämnen som alla ger läxor, blir hemuppgifterna ofta fler. Då är det fortsatt viktigt att försöka motivera sitt barn att ta sig tid att göra läxan, genom att visa sig intresserad och sända signalen att läxan ska prioriteras.

Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

4 / 5

Foto: Tomas Oneborg

Tjata inte – men visa intresse

Barn kan känna ett starkt motstånd inför att göra läxor, och kan behöva motivation. Föräldrar bör dock försöka undvika att tjata, tycker Anne-Marie Körling.

– Det man gör om man tjatar för mycket är att ta över ansvarstagandet för läxan från barnet.

Samtidigt gäller det att visa att det är viktigt att läxorna blir gjorda.

– Det är en fråga som är hur svår som helst. Att inte tjata men samtidigt vara intresserad och på. Man måste prata om läxor på ett sätt så att det framgår att de hör ihop med skolan och att lärande är en process.

Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson

5 / 5

Foto: Emma-Sofia Olsson

Försök inte agera lärare

Det är skolan som har ansvar för att barnet lär sig, inte föräldrarna, säger Ann-Marie Körling. Om ens barn är frustrerat och argt på skolan bör man som förälder i första hand erbjuda tröst och en trygg famn, och inte göra en stor sak av barnets upprördhet.

Enligt henne är det bra att som förälder komma ihåg att att det inte alltid är lätt att lära sig nya saker.

– Ibland är det motigt och det är en del av att lära sig.

Om man som förälder känner att man inte själv behärskar ett ämne och därmed inte kan vara ett stöd för sitt barn bör man ta upp det med barnets lärare, så att denne kan hjälpa barnet vidare.

– Det är pedagogens rolll att att hjälpa eleven igenom den frustration det ibland innebär att lära, säger Anne-Marie Körling.

Anne-Marie Körlings erfarenhet är att det ämne som oftast kan skapa problem vid läxläsningen är matematik. Många föräldrar har själva ha dåligt självförtroende kring just matte.

– Man kan inte hjälpa någon om det triggar igång hela känslolivet hos en själv, det går inte. Då är man inte det bästa stödet, och då får man föra ett samtal med läraren om det. Det viktiga då är att inte sätta fokus på om läraren eller eleven är dålig, utan att hålla sig till innehållet i läxan.

Missa inte SvD Junior

SvD Juniorsvd.se
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons