Astrid Söderbergh Widding:Humanisterna inte kvar i elfenbenstornet

Föreställningen att humaniora är i kris avvisas i en ny internationell rapport om den humanistiska forskningens ställning. Däremot står humanisterna inför stora utmaningar vad gäller att artikulera forskningens relevans och samverka med annan vetenskap.

Uppdaterad
Publicerad
Allt fler forskare betonar nyttan med humaniora, inte bara dess egenvärde.

Allt fler forskare betonar nyttan med humaniora, inte bara dess egenvärde.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Annons

Vad ska humaniora vara bra för? Debatten, som dyker upp på kultursidorna i Sverige med återkommande intervall, implicerar som regel idén om en kris, omfattande såväl utbildning som forskning inom humanistiska ämnen. Sant är att humanvetenskapliga utbildningar runtom i världen under senare år utsatts för mer eller mindre hårda nedskärningar. Humanistiska utbildningar är populära bland studenterna, men hur nyttiga är de egentligen? Den nyligen genomförda danska studieaktivitetsreformen innefattar till exempel drastiska åtgärder för att minska utbildningstiden och öka genomströmningen, med kraftigt minskade utbildningsanslag som följd om man inte lyckas med det ålagda betinget. I praktiken lär detta slå hårt mot de flesta utbildningar som inte är yrkesinriktade, inte minst då de humanistiska. Många befarar i dag en liknande utveckling i Sverige, i och med att nyttoaspekter, som utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden, alltmer hamnat i centrum medan humanistisk kunskap gärna förvisas till skräpkammaren, eller i bästa fall räknas som en dekorativ detalj.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons