ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Kommentar

TV4: ”Se vårt program, Mikael Mölstad!”

Efter kritiken från SvD:s Mikael Mölstad har TV4:s Kalla Fakta begärt ett genmäle som publiceras här nedan.

Publicerad

Ungefär två månader efter att Kalla fakta sänt granskningen ”Gift i glaset” bestämmer sig Mikael Mölstad att i SvD (24/1-14) skriva om hur han ser på programmet. Bland annat tycker han att programmet var ”missvisande” och att redaktionen borde ”haft modet att skippa alltihop”.

Det är snarare så att SvD borde ha skippat Mölstads krönika. Det finns flera faktafel och missuppfattningar i hans text, så många att man undrar om Mölstad sett reportaget.

Mölstad påstår bland annat att:

”I programmet sades inte ett ord om giftet etanol som finns i rikliga mängder i varje glas.”

Sanningen är att programledaren inleder hela reportaget med att uppmärksamma just detta gift:

”Vad är det egentligen i vinerna som vi dricker? Druvor och alkohol förstås. Att alkohol är skadligt det känner nog de flesta till.”

Mölstad skriver också följande:

”Enligt EU markerar ett gränsvärde för bekämpningsmedel att det finns en oacceptabel risk om detta överskrids. I fallet med vinerna fanns olika gränsvärden för dessa mikroskopiska rester.”

Också här har Mölstad fel.

Det finns inget gränsvärde för bekämpningsmedelsrester i vin. Det sägs också i reportaget, tydligt för alla som har tittat.

Programmet fokuserade på det faktum att det finns ämnen i vin som tillverkarna slipper redovisa. Vintillverkarna är en av mycket få branscher inom livsmedelssektorn i EU som inte behöver berätta utförligt om innehållet i det som säljs. Europa har onekligen en stark vinlobby med tentakler på många håll. Många av tillsatserna i vin kan ge allergiska effekter eller överkänslighetsreaktioner, enligt Livsmedelsverket. Dessutom visade Kalla faktas granskning att det fanns spår av bekämpningsmedel i flera viner – gift som inte har där att göra över huvud taget.

Det är ett faktum att giftmängderna som Kalla fakta hittade i flera fall låg betydligt över det gränsvärde som finns för dricksvatten i Sverige. Det finns också en debatt kring gränsvärdena för livsmedel, där det riktas kritik mot att de är för låga. Vissa kritiserar nivåerna för att inte ta hänsyn till den så kallade ”cocktaileffekten”, alltså den effekt som kan uppstå när olika bekämpningsmedel blandas. Många menar att vi vet alldeles för lite om denna cocktaileffekt.

Kalla fakta anser, uppenbarligen till skillnad från Mikael Mölstad, att det finns en stor relevans att berätta om förekomsten av gift i vin.

Att förringa och raljera kring det faktum att det finns problematiska ämnen och gifter i vin är givetvis något som ligger i vinlobbyns intresse - och andra som har sin ekonomiska utkomst i intresset kring vin. Värt att notera är också att Systembolaget har en annan syn än Mikael Mölstad. Efter Kalla faktas granskning beslutade sig Systembolaget att göra ett omfattande test för att utreda hur stort problemet med bekämpningsmedel i vin egentligen är. Men förmodligen tycker SvD:s vinskribent att även det borde ”skippas”.

Anders Oxelström*

Chef för Kalla fakta


Per Hermanru
d

Reporter Kalla fakta


SVAR DIREKT från SvD:s vinexpert Mikael Mölstad
.

Jo, jag har sett programmet. Annars hade det varit svårt att skriva denna krönika. Anledningen till att den blev skriven nu är att jag först valde att helt negligera det hela – då jag ansåg att det bara skulle spä på en konstig debatt.

Men efter ett antal mejl och kommentarer från allmänheten veckor senare där de påtalade en mycket stor oro efter att ha sett programmet, tänkte jag om. Många undrade om det är så illa som det framgick. Det är inte så illa.

Men det ska också sägas att jag inte påstår att TV4 har begått några faktafel. Min krönika handlade om den skrämseleffekt det hela skapade genom dramaturgin vari ingick att blanda och ge mellan olika risker och farligheter.

Det finns ingen vinproducent som gillar att det finns rester av bekämpningsmedel i livsmedel. Och innehållsdeklarationer för vin är ju faktiskt påbörjat vad gäller allergena tillsatsämnen.

Att gränsvärdena för vatten är annorlunda är väl fullt rimligt då vatten ska kunna användas till allt och alla. Vin är inte vatten, även om Jesus ansåg att vatten borde bli vin. Och detta av skälet att vatten på den tiden ansågs som giftigt och vinet som en ren bakteriefri naturdryck (en sanning som fortfarande är mycket sann).

Om cocktaileffekter av bekämpningsmedel som blandas vet jag dessvärre ingenting. Men jag vet att en vanlig cocktail innehåller alkohol och därmed är ren från farliga bakterier. Och vem vet, kanske gör det att eventuella effekter av bekämpningsmedel i vin också försvinner? Bara en tanke.

Slutligen anser Kalla Fakta att det finns en stor relevans att berätta om förekomsten av gift i vin, till skillnad från mig. Men visst var det väl detta jag verkligen underströk i min krönika? Vin innehåller etylalkohol – vilket är synnerligen giftigt även vid lätt överkonsumtion.

Mikael Mölstad*