”Så kan Fridolin lösa skolkrisen”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

I stället för mindre genomtänkta reformer föreslår vi att den nya regeringen skapar en kommission med uppdrag att se över det svenska skolsystemet, skriver Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola.

Publicerad
Annons

Den svenska skolans kris har dokumenterats i internationella undersökningar och dominerat den nationella debatten. Förslag till förbättringar har baserats på allt från välunderbyggd information till löst tyckande. Det är utmärkt att den nya regeringen verkar dela den problembild som myndigheter och forskare pekat på en längre tid. Vi ser också med tillfredsställelse att man vill se en ”nationell samling för läraryrket”. En nyckelfråga för den nya regeringen är: Vilka åtgärder leder säkrast till en bättre skola? Frågans tyngd framgår av utredningen ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer” (SoU 2014:12), som visade på statsmaktens underlåtenhet att följa upp effekterna av tidigare genomförda reformer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons