Kamp om vattnet på Västbanken

Mitt under Mellanösterns sommarhetta ströp israeliska bosättare vattentillförseln till fem palestinska byar på den ockuperade Västbanken, rapporterar Palestinian Hydrology Group, en organisation som special- iserat sig på vattenfrågan.

Bitte Hammargren
Publicerad
Annons

I de drabbade byarna nordväst om Ramallah - Beit Rima, Deir Ghassaneh, Kfer Ein, Qarawet Bani Zaid och Annabi Saleh - bor omkring 10 000 invånare. Byarna är för sitt färskvatten beroende av det israeliska vattenbolaget Mekorot, vars ledningar går genom den israeliska bosättning Halmish. Efter många turer mellan den palestinska kommunledningen i Bani Zaid al-Gharbiya och Mekorots ansvariga rinner nu åter vatten i byarnas kranar - men trycket är mycket lägre än förr och de får bara en tredjedel så mycket vatten som tidigare, hävdar de kommunansvariga.
Versionerna om vad som hände går i sär, som alltid i den israelisk-palestinska konflikten. Men vattenkrisen är ett faktum. Kampen om vattnet mellan bosättarna i Halmish och de fem byarna är bara ett exempel på det.

Längs hela östra Medelhavet är vatten en bristvara, ett problem som Syrien, Libanon, Jordanien, Israel och den ännu inte etablerade staten Palestina har gemensamt.
Palestinierna känner sig inte bara berövade sin mark utan även sina naturresurser
på den höglänta Västbanken, där de årliga vinterregnen fyller på grundvattenmagasinen.
Israeliska experter ser tekniska landvinningar - bättre avloppsrening och ökad avsaltning - som lösningen på gemensamma problem. Israels vattenkommissionär Shimon Tal, en av gästerna vid vattensymposiet i Stockholm nyligen, önskar att de länder som ger den palestinska myndigheten bistånd ska se till att tekniska förbättringar kommer till stånd.
Men den palestinske vatten- experten Ayman Rabi vid Palestinian Hydrology Group och FN-rapportören Miloon Kothari, som samtidigt gästade Stockholm, menar att Israel bryter mot folkrätten genom att pumpa ut vatten från Västbanken.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons