”Urholka riksintressena löser inte bostadsbristen”

Företrädare för tankesmedjan Levande Staden hävdar att riksintressena hindrar bostadsbyggandet. Detta innebär att författarna antingen är okunniga eller också förvanskas fakta medvetet. Argumentationen är ett av flera exempel på den osakliga debatt som pågår om orsakerna till att bostadsproduktionen inte håller samma takt som efterfrågan skriver Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdföreningen.

Publicerad
Annons

Tankesmedjans huvudbudskap (14/3) är felaktigt. I motsats till vad författarna hävdar utgör nämligen områden av riksintresse inte något stort hinder för angeläget ökat bostadsbyggande i områden med bostadsbrist. Detta är en av slutsatserna i ett delbetänkande av riksintresseutredningen (”Bostadsförsörjning och riksintressen”, SOU 2014:59).  

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons