S: Släpp inte kraven på Viktor Orbán

I dessa tider av ökande desinformation är behoven av vetenskapligt grundad kunskap större än någonsin och den akademiska friheten är en grundförutsättning för demokratin. Den ungerska premiärministern Viktor Orbáns attack mot Central European University (CEU) är därför i förlängningen ett oroande angrepp på Ungerns och EU:s demokratiska grundvalar, skriver Helene Hellmark Knutsson (S) och Marita Ulvskog (S).

Publicerad
Annons

På många håll i vår omvärld ser vi hur demokratin tvingas retirera, hur mänskliga rättigheter inskränks samt hur det öppna demokratiska samtalet manipuleras. Vi ser det i stora delar av världen. Vi ser det i Europa. Vi ser hur regeringen i Ungern har försökt begränsa Central European Universitys möjlighet att verka som ett fritt lärosäte genom revideringen av sin högskoleförordning och den aviserade lagen om det som Orbáns regering kallar ”transparens av organisationer som får stöd ifrån utlandet”. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons