Annons

Nytt datacenter ska göra internet mer miljövänligt

Behöver internet bli mer miljövänligt?

I takt med att mängden lagrad data växer, ökar kraven på energieffektiva och hållbara datacenter.

I Bällstaberg, norr om Stockholm, står en lösning på problemet snart redo att öppna portarna.

Foto: Pexels

Mängden data i världen ökar explosionsartat och behovet av datacenter har aldrig varit mer akut.

Samtidigt lämnar de allra flesta center i dag ett negativt miljömässigt fotavtryck. Det krävs nämligen stora mängder energi för att driva ett datacenter, samtidigt som utsläppen av överskottsvärme innebär ett stort resursslöseri.

Men viljan att öka branschens hållbarhetsprofil är stark, och i Bällstaberg, norr om Stockholm, står snart en helt ny typ av datacenter redo att slå upp portarna.

Miljöprofilen är en grundbult i det nya datacentret – där en ny energilösning bland annat kommer att återanvända spillvärmen från centret och sedan skicka ut den i fjärrvärmenätet. Då kan energin användas i andra syften, exempelvis för att värma upp andra fastigheter – vilket alltså innebär lokalt producerad och förnybar värme.

Första företaget tar steget i vår

Datacentret är ett samarbete mellan E.ON och molntjänsbolaget Online Group, där lösningen modellerats utifrån Online Groups önskemål. Även om Online Group blir första företag att ta steget, kommer det finnas kapacitet för fler kunder att följa efter.

Online Group, som erbjuder helhetslösningar för olika företags online-närvaro, ser det nya datacentret som ett stort kliv för organisationen.

– I grund och botten är detta en stor och viktig satsning för oss. Sedan tidigare har vi serverhallar både i Stockholm och längre norrut i landet, men nu samlar vi en stor del av vår kapacitet i vårt eget datacenter, säger Joachim Molin, marknads- och kommunikationschef på Online Group.

Utökad kapacitet för att driva molntjänster, större kontroll och bättre möjligheter att skräddarsy lösningar för sina behov är tre viktiga faktorer för Online Group.

Men det finns fler.

Datacentrets miljöprofil är en aspekt som vägt tungt i Online Groups val.

Och de lyfter det faktum att den hållbara energilösningen är till nytta för såväl dem själva som samhället i stort.

– Vi vill hjälpa till i så stor utsträckning vi bara kan. Vi vill inte bidra till att förstöra världen. Vi vet att det här är resurskrävande system, och då vill vi även ge tillbaka.

”Väger tyngre och tyngre”

Martin Sagnert, Business manager datacenter på E.ON, lyfter dialogen mellan Online Group och E.ON. som avgörande för att nå det bästa resultatet.

– Vi har arbetat nära Online Group och tagit fram en hållbar helhetslösning för deras behov som inte bara gynnar dem själva utan även de boende i kommunen Vallentuna.

Energin som används för att driva datacentret kommer vara 100 procent förnybar, och att kunna profilera sig som ett miljömässigt val väger tungt – såväl externt som internt – för Online Group.

– Det är något som bara väger tyngre och tyngre. Vi ser redan nu att det här tänket sprider sig genom organisationen, och det är väldigt roligt. Det blir en slags mall över hur vi vill att saker och ting ska vara.

Flytten till den nya hallen kommer ske under våren 2018.

– Och miljöfrågan kommer bli en ännu starkare tråd inom företaget framöver. Serverhallen innebär ett tydligt steg för oss på många plan.