Sharia och de parallella rättssystemen

MUSLIMSK RÄTT. Shariabegreppet och den islamiska familjerättens ställning i de sekulära staterna har debatterats intensivt de senaste åren. Mosa Sayeds avhandling Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige kastar ljus över relationen mellan islam och familjerelationer i Västeuropa.

Publicerad
Annons

För drygt två år sedan höll Rowan Williams, den engelska ärkebiskopen av Canterbury, en föreläsning där han diskuterade religiösa gruppers rättigheter i sekulära stater. Många tolkade innehållet i föreläsningen som om ärkebiskopen argumenterade för skilda och parallella rättssystem där exempelvis brittiska muslimer skulle ha rätt att få egna lagar erkända av staten. Den massmediala debatten blev intensiv. Några påstod att det redan fanns närmare ett hundratal shariadomstolar i landet som opererar utanför landets lagar och att vanliga fall rör skilsmässor och vård av barn. Andra underströk att själva begreppet shariadomstol är missvisande. Det finns snarare ett antal fullt lagliga ”sharia councils” som hjälper muslimer att på frivillig väg lösa konflikter utanför domstolssystemet. Men dessa har ingen rätt att, till exempel, upplösa äktenskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons