Anpassning till Asplund i vägen för god funktion

DJÄRVT OCH FEGT Debatten har hittills mer handlat om hur tillbyggnaden ska stå sig vid en jämförelse med Asplunds paradbyggnad än om hur den löser grundläggande biblioteksfrågor. Förslagen tar inte för sig tillräckligt av platsen för att ge utrymme för ett genomtänkt inre, skriver arkitekten Tomas Lewan.

Publicerad
Annons

Förväntningarna på sensation är högt uppskruvade i arkitekturen. Det visar inte minst politikernas bredvillighet att diskutera ett högriskprojekt som Thomas Sandells badring i Riddarfjärden. Också i tävlingen om ett nytt stadsbibliotek i Stockholm har de publika representanterna i juryn tagit ut svängarna. Urvalet av finalister för slutomgången har väckt till lika delar oro bland de professionella bedömarna som intresse i bredare skikt och medier.

En följd av finalprojektens sensationskaraktär är att kraften i debatten förbrukats på enklare frågor. Bland dem riskerna med nybyggnaden för Asplunds arkitektur och komposition vid Observatoriekullen. När det gäller lokaliseringen har kommentarerna stannat vid allmänna utrop om att det finns andra tänkbara platser för en nybyggnad (Eva Eriksson, SvD 26/9).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons