Lönekartläggning har effekt

Arbetsgivares arbete med lönekartläggning är effektivt för att upptäcka och åtgärda oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av arbetsgivare som granskades 2006–2008 har mer än tre fjärdedelar fortsatt det aktiva arbetet, och drygt hälften har identifierat behov av lönejusteringar.

Publicerad
Annons

Vi vet att metoden med lönekartläggning kan upplevas som svår, särskilt i den del som berör likvärdiga arbeten. Många upplever till en början att äpplen ska jämföras med päron. Men när kunskapen om innehåll och metodik väl har etablerats fortsätter de flesta arbetsgivare att på egen hand bedriva ett systematiskt och planmässigt arbete för att främja en jämställd löneutveckling och motverka lönediskriminering.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons