Toppstyrd poliskår brister i kompetens

Toppstyrning och små möjligheter långt ned i organisationen att påverka sin arbetssituation anges som en förklaring till att kompetensen hos poliser i yttre tjänst brister. Lyckade försök att öka motivationen har dock genomförts, och ett av dessa ska beskrivas i en artikel i den internationella tidskriften Journal of Criminal Justice.

Thomas Berglund
Publicerad
Annons

Vid Örebropolisens trafikavdelning prövades för några år sedan ett motivationsskapande feedbacksystem kallat ProMES, Productivity Measurement and Enchancement System. Tanken var att öka personalens delaktighet i planering och uppföljning, för att på så sätt uppnå ett förbättrat resultat för verksamheten.

Redan efter fem månader ­visade resultaten en mycket positiv utveckling – i samtliga avseenden var utfallet till och med ­bättre än väntat. Samtidigt som personalresurserna minskade visade enheten ”ökad produktivitet, effek­tivitet och verkningsrad”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons