Jayne Svenungsson:Det sekulära Europa vilar på andlig grund

Påven Benedictus XVI skrev när han ännu var kardinal Ratzinger att Europas framtid ligger i ett återvändande till kristna rötter. Men det existerar å andra sidan ingen entydig förståelse av begrepp som ”Europa”, ”sekularisering” och ”kristendom”.

Publicerad
Annons

År 1799 författade den tyske skriftställaren Novalis en essä under rubriken ”Die Christenheit oder Europa”. Essän genomsyras av en visionär anda och tecknar en bild av ett förnyat Europa uppburet av en katolsk – allmännelig – kristen kyrka. Novalis, som under sitt korta levnadslopp skulle bli en av den tyska romantikens förgrundsgestalter, var själv av protestantisk börd. Likt många andra inom den tidigromantiska strömningen ägde han dock en stark vurm för katolicismen och dess rötter i den medeltida kristna enhetskulturen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons