”Detaljplaner behövs för att lyfta byggandet”

För att kunna bygga fler bostäder och krävs en planering med juridisk tyngd som skapar tydliga spelregler. Att, som ibland föreslås, ta bort detaljplanen som instrument skulle skapa större osäkerhet. Det skriver tre experter.

Publicerad
Ska investerare våga göra investeringar i fastighetssektorn behövs detaljplaner som skapar förutsägbarhet, skriver Lars Emmelin, Mårten Dunér och Lena Pettersson.

Ska investerare våga göra investeringar i fastighetssektorn behövs detaljplaner som skapar förutsägbarhet, skriver Lars Emmelin, Mårten Dunér och Lena Pettersson.

Annons

Det behövs mer bostäder och det behövs stora investeringar i detta nya fastighetsbestånd. Oavsett om kapitalet kommer från privata eller offentliga källor, behöver dessa investeringar främjas. Sedan länge diskuteras behovet av en smidigare och mer ekonomiskt effektiv plan- och byggprövning. Men ändringar i denna prövning underlättar för ett ökat bostadsbyggande endast om den verkligen stärker förutsägbarheten för marknadens aktörer. Kritiken mot detaljplanen som instrument har fastnat i myter om hindrande planering och slagordsmässig regelförenkling som enda lösning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons