Fastna inte i fel nätverk

KONTAKT. Du må vara suveränt begåvad, men utan de ”rätta” kontakterna blir det förmodligen inget av dig, åtminstone inte ur statussynpunkt. Ditt liv styrs i hög grad av nätverken du ingår i.

Uppdaterad
Publicerad
Så växer ett nätverk. Vad som helst kan spridas via nätverk, även sexuellt överförbara sjukdomar. Kartan visar resutlatet av en studie på dem som testats positivt för klamydia i Värmland under 2001.
Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Så växer ett nätverk. Vad som helst kan spridas via nätverk, även sexuellt överförbara sjukdomar. Kartan visar resutlatet av en studie på dem som testats positivt för klamydia i Värmland under 2001. Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Rött streck = sexuella relationer. En prick är ett postnummer. 
Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Rött streck = sexuella relationer. En prick är ett postnummer. Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Brobyggare kallas en individ med minst två sexuella kontakter, en inom länet och en utanför. En potentiell brobyggare har minst två sexuella kontakter, men ingen av dem bor inom länet.
Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Brobyggare kallas en individ med minst två sexuella kontakter, en inom länet och en utanför. En potentiell brobyggare har minst två sexuella kontakter, men ingen av dem bor inom länet. Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Av 851 individer som bar på klamydia var 68 brobyggare. 46 av dessa var kvinnor. Av dessa kvinnor studerade 12, arbetade 29. De var nästan alla under 25 år. Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Av 851 individer som bar på klamydia var 68 brobyggare. 46 av dessa var kvinnor. Av dessa kvinnor studerade 12, arbetade 29. De var nästan alla under 25 år. Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

22 av brobyggarna var män. Av dessa studerade ingen och arbetade bara sju. De flesta var över 25 år. Att koncentrera insatserna på brobyggarna kan vara ett effektivt sätt att minska smittspridningen. 
Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

22 av brobyggarna var män. Av dessa studerade ingen och arbetade bara sju. De flesta var över 25 år. Att koncentrera insatserna på brobyggarna kan vara ett effektivt sätt att minska smittspridningen. Källa: Spatial Bridges and the spread of chlamydia, grafik: Tomas Molén, text: Anders Haag.

Annons

Du är unik! Du är fri! Varsågod och välj: Det är du som bestämmer över din egen framtid!

Det är budskap och uppmaningar som vi matas med i dag. Frågan är om det är en realistisk bild av människors verklighet? Inte särskilt, menar Fredrik Liljeros, sociolog och nätverksforskare vid Stockholms universitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons