Utländska släkter med stamtavla

Publicerad
Annons

Cantacuzino, Erdeös, Halkiewicz, Heymowski, Kepinsky, Lahovàry, Mikulowski, Osváth, Patek, Priklonsky, Przybyszewski, Révay, Soltan... Invandrare? Ja, en gång, men i dag namn på familjer som sedan länge bor och verkar i Sverige.
De här givna exemplen är medvetet valda därför att de inte, för ett svenskt öra, signalerar vad som förenar dem. Med andra namn hade saken blivit mer uppenbar - von Buddenbrock, d”Otrante, Joussineau de Tourdonnet... Alla förenas de av de finns förtecknade i nyutkomna Ointroducerad adel 2005 (286 s. Ca 514:- Distribueras av Förlagssystem, tel 08-657 95 00, e-post: order@fsys.se), en kalender över medlemmar i Ointroducerad adels förening som utkommit med oregelbundna mellanrum sedan 1935. Och med ointroducerad menas alltså att det handlar om familjer som inte tagit inträde på det svenska Riddarhuset och följaktligen inte utgör svensk adel.

Kalenderbitare får här ytterligare ett tillskott för sin allmänbildning, i synnerhet som den nya utgåvan, förutom släkttavlor, innehåller två
artiklar, ”Den europeiska adelns historia” och ”Europeisk heraldik”, båda översiktliga och intressanta och båda författade av fil dr Inga von Corswant-Naumburg. Sannolikt rör det sig om den mest ambitiösa årgången av de totalt 21 kalendrar som utgivits; under redaktören Lars Wikströms redigering finns släkternas vapensköldar i färg och med beskrivning. Till årgång 2010 utlovas samtliga ätters fullständiga vapenbilder i färg. Därmed får nog ambitionsnivån sägas vara åtminstone grafiskt högre än den svenska adelskalenderns.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons