Arbetslösa söker inte jobb

Många arbetslösa som säger till Arbetsförmedlingen att de sökt jobb ljuger i själva verket. Det visar stickprovskontroller som Arbetsförmedlingen gjort.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Mellan 20 och 25 procent av de kontrollerade sökte inte det jobb de påstod sig ha sökt. Kontrollerna har gjort på sex platser i södra Sverige men berörde endast 30 arbetslösa personer. Kontrollerna, som gjordes sista kvartalet förra året, bekräftar emellertid en forskningsrapport från i våras, som kom fram till att 25 procent av dem som uppger att de sökt jobb inte har gjort det.

Kontrollen av att de som får a-kassa verkligen söker jobb bör skärpas, tycker Leif Tallskog, chef för arbetslöshetsförsäkringen på Arbetsförmedlingen. Hans förhoppning är att stickprovsundersökningar blir mer allmängiltiga så att vetskapen om att risken finns att bli påkommen sprids till de jobbsökande. På så vis ökar incitamenten att faktiskt söka de jobb som de blir anvisade, enligt honom. Något sådant beslut är inte taget.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons