Arvsrätt skiljer mellan gifta och sambor

Publicerad
Annons

Juridiskt sett spelar kyrklig eller borgerlig vigsel ingen roll. Men skillnaden är stor mellan äkta par och sambor.
De flesta som gifter sig är sambor innan, men många stannar på sambostadiet hela livet och står över äktenskapet.
Att vara sambor liknar äktenskapet juridiskt sett, men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar - sambo-lagen behandlar endast gemensam bostad och bohag.
De största skillnaderna med att vara gift och sambo är att sistnämnda inte ärver varandra; sambor är inte heller underhållningsskyldiga gentemot varandra och de är inte självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar.

När tu blir ett ska i princip allting delas. Både gifta makar och sambor kan ha gemensam ekonomi med allt vad det innebär, exempelvis gemensamt bankkonto, betalkort och sparande.
Men även om båda makarna står för lånen är det den som faktiskt betalar räntorna som har rätt till avdrag i deklarationen. Var och en ansvarar för sina skulder inom äktenskapet och den ena parten
ansvarar automatiskt inte för den andra partens skulder.
Makar behöver inte fråga varandra om lån för att ta ett eget lån. Lån får dock inte tas på gemensam egendom utan att båda två är med på det. Ena maken får inte heller belåna en gemensam fastighet utan andra makens samtycke, såvida fastigheten inte är enskild egendom.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons