Tillsätt en utredning kring internetleverantörernas roll

Förekomsten av oönskat material via internet är omfattande och hindrar att internet utvecklas. En starkt bidragande orsak till detta är att internetleverantörerna åtnjuter långtgående frihet från ansvar. Det skriver Johan Axhamn, doktorand i civilrätt.

Publicerad
Annons

Under de senaste tre decennierna har internet utvecklats från ett forskningsnätverk till en grundläggande infrastruktur för enskilda individer, företag och myndigheter. Samtidigt är förmedling av och tillgång till olika slags ”oönskat material” fortfarande relativt oreglerat i svensk rätt. Med oönskat material avses till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons