En organiserad organism av organisationer

Det moderna samhället är till stor del uppbyggt av olika slags föreningar och organisationer, som i sin tur ingår i övergripande organisationer. Det finns anledning att fråga sig hur mycket organisation vi egentligen är betjänta av.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Räknat i antalet studenter är det största ämnet vid svenska universitet och högskolor företagsekonomi. Och det med råge. Enligt högskoleverkets statistik var cirka 37000 studenter registrerade för någon kurs i företagsekonomi under 2010. Det är 10000 fler än tvåan matematik och många gånger fler än vad som är en mer normal studenttillströmning – ämnen som statsvetenskap och kemi hade cirka 6000 studenter vardera. Samma år tog omkring 5000 personer kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, vilket var mer än tre gånger fler än de som examinerades i statsvetenskap och nationalekonomi sammantaget.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons