Euron lyfter Sverige

En gemensam valuta leder på sikt till ökad tillväxt och högre inkomster för medborgarna i EU. Nationella valutor hindrar handel. Vår slutsats blir att euron är bra för både näringsliv och konsumenter i Sverige, skriver Klas Eklund, Carl Johan Åberg och åtta andra nationalekonomer.

Klas Eklund,
Publicerad
Annons

Den inre marknaden är EU:s viktigaste ekonomiska projekt. Den långsiktiga visionen är att skapa en integrerad marknad med fri rörlighet för individer, kapital, varor och tjänster. Men nationella valutor med rörliga växelkurser fungerar som handelshinder. Därför är en gemensam valuta ett naturligt och nödvändigt steg för att realisera den gemensamma marknaden. Ett medlemsland som behåller en egen valuta förbehåller sig rätten att genom en deprecierande valuta förstärka konkurrenskraften för sina företag.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons