Stoppat fördrag skapar krisläge

BRYSSEL | För att bättre möta många höga förväntningar behöver EU nya verktyg. Lissabonfördraget innehåller en del av dem. Om och när det träder i kraft har blivit en kamp mot klockan.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

EU-samarbetets omfattning, organisation och beslutsfattande bestäms i avtal som kallas fördrag. De blir i EU ett slags grundlagar som reglerar samarbetet. I takt med att det utvidgas till nya områden och antalet medlemsländer ökar ändras fördragen. Varje gång måste samtliga medlemsstater godkänna förändringarna. Detta kallas ibland ratifikation.

Det nu gällande fördraget slutförhandlades på ett kaotiskt toppmöte i Nice i december 2000 och trädde i kraft i början av 2003. Till Nicefördraget fogades en deklaration om en genomgripande översyn. Under 2002 och 2003 arbetade ett stort konvent fram ett förslag till konstitution för EU. 2004 kom tio nya länder in i EU, följt av ytterligare två 2007. Så nåddes EU27, som är Nicefördragets informella tak.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons