Annons

Ska förse 300 000 med el i hårda vindar

Ett drygt år efter starten kan E.ON nu generera sin första el från vindkraftsparken Amrumbank i Tyskland. Tanken är att producera kommersiellt redan till hösten 2015.

E.ON
Foto: E.ON
E.ON
Foto: E.ON
E.ON
Foto: E.ON
E.ON
Foto: E.ON
E.ON
Foto: E.ON
E.ON
Foto: E.ON
1/3
E.ON
Foto: E.ON
2/3
E.ON
Foto: E.ON
3/3
E.ON
Foto: E.ON

Vindkraftsparken Amrumbak i Tyskland är en stor investering för E.ON. Prislappen ligger på drygt nio miljarder svenska kronor. Men när installationen är slutförd kommer vindkraftparken att bestå av 80 stycken vindkraftturbiner. Eller annorlunda uttryckt, ren energiförsörjning till 300 000 hushåll som ersätter mer än 740 000 ton koldioxidutsläpp. Det är en stor miljövinst.

E.ON:s vd Mark Porter är mycket positiv till utvecklingen.

– Vind som energikälla växer kraftigt i Sverige. Den har dubblats sedan 2011. Vi har mängder av planer på fler investeringar liknande Amrumbank, bland annat vindkraftparken Humber utanför Storbritanniens kust. Samtliga turbiner till Humber håller just nu på att tillverkas, berättar Mark Porter.

Amrumbank och Humber kommer tillsammans att förse 470 000 hem med el årligen. Det är en vision som går hand i hand med E.ON:s ambition att bygga det hållbara samhället. Vind och solenergi är de främsta energiformer som företaget investerar i vad gäller nyproduktion. Detta är ett nyckelelement för E.ON i Sverige, men också inom Europa och USA som är de regioner där företagets förnyelsebara insatser är koncentrerade.

Mark Porter menar att tekniken med att bygga och driva vindkraftparker till havs blir allt mer förfinad. Utmaningarna ligger framför allt i hårda vindar och tuffa väderleksförhållanden. Det är förutsättningar som å ena sidan skapar mycket energi, men som å andra sidan kan försvåra och avbryta byggnationen.

– För att framgångsrikt uppföra en vindkraftpark som Amrumbank krävs därför betydande erfarenhet av den här typen av projekt och dess tekniska risker. Och givetvis finanser för att klara investeringen. Men kostnaderna för vindkraft som produceras till havs faller si takt med att tekniken utvecklas, säger Mark Porter.

Annons
Detta är en annons från E.ON, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.