Bygg järnväg direkt på Europavägar

Sverige ligger efter i utvecklingen av höghastighetsjärnväg. Orsaken är att regeringen hellre satsar på vägar än på järnvägar. Anlägg ett järnvägsnät på valda delar av dagens fyrfiliga Europavägar. Det är billigare och enklare jämfört med att göra det på jungfruelig mark, skriver
Karin Svensson Smith (MP).

Publicerad
Annons

I en utmärkt
debattartikel beskriver 12 borgerliga kommunföreträdare varför Sverige borde satsa på höghastighetståg. Det som saknas i artikeln är en förklaring till att Sverige halkat efter. Den borgerliga regeringen fattade så sent som december 2008 ett beslut om att minst 50 procent av alla infrastrukturinvesteringar ska ske inom vägsektorn. Med tanke på att det höghastighetsprojekt som artikelförfattarna förespråkar uppskattas kosta 150 miljarder utesluter regeringsbeslutet såväl denna satsning som många kloka järnvägsprojekt i närtid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons