Lövträden breder ut sig i skogarna

Lövträden breder ut sig i landets skogar. Inte sedan 1920-talet har andelen lövträd varit lika stor som nu, visar siffror från årets riksskogstaxering gjord av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

TT
Publicerad
Annons

Landets virkesförråd fortsätter att öka och liksom de senaste åren är det lövträden som står för den största ökningen. De utgör nu nästan en femtedel av landets virkesförråd, omkring 600 miljoner kubikmeter. Lövträden hävdar sig i dag ekonomiskt bättre än tidigare och bakom ökningen ligger även ett ökat miljömedvetande. De svåra stormskador som drabbat främst granskog i södra Sverige har också bidragit till en mer positiv syn på lövträd, enligt SLU.

Skogens totala tillväxt är fortsatt hög och uppgår nu till 121 miljoner kubikmeter per år.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons