Martin Lagerholm:Konsten att resa i hemmets mikrokosmos

Att med tanken resa i rummet är ett vanligt litterärt grepp. Den tyske litteraturvetaren Bernd Stiegler gör i ”Reisender Stillstand” en underhållande idéhistorisk exposé över ”rumsresandets” utveckling.

Martin Lagerholm
Publicerad
Annons

Till skillnad från det välkända psykologiska fenomenet déjà vu (”redan sett”; känslan av att ha upplevt en plats eller ett händelseförlopp tidigare, trots vetskapen om att så inte är fallet), är syskonbegreppet jamais vu (”aldrig sett”) inte lika omtalat. Och ändå torde den senare företeelsen förekomma inte alltför sällan hos var och en som någon gång i livet reflekterat över sinnesintryckens ibland gåtfulla manifestationer. Därtill är det ”aldrig sedda” en minst lika kittlande sensation som det ”redan sedda”. I fallet med det förstnämnda handlar det alltså om upplevelsen av att se ett föremål för första gången, trots att det bevisligen rör sig om något sedan länge välbekant. I dess mest intensiva yttringar är känsloförnimmelsen närmast att likna vid den transcendentalt genomsyrade epifanien (så som James Joyce uppfattade fenomenet). Det kan handla om en plötslig upptäckt av en möbels ”egentliga” utseende i ens barndomshem, eller om en detalj i en målning på ens egen vägg som man plötsligt ”ser” efter att ha passerat den dussintals gånger om dagen de senaste tjugo åren.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons