Bostadsort avgör vård vid livets slut

Bara en minoritet av de svenska cancerpatienterna och ett fåtal av hjärt-lung- patienterna får tillgång till lindrande specialistvård när livet går mot sitt slut. Bostadsorten avgör vilken vård du får som döende, visar ny kartläggning.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Data från ett 40-tal länder visar att döende i många länder fort- farande inte får tillgång till den smärtlindring de behöver. Så även i Sverige. Huvudproblemet här är att kunskapen om vårdbehoven i livets slutskede inte är tillräckligt spridd.

–Flertalet svenskar dör på akutsjukhusen eller på kommunala vårdhem där alltför få har utbildning i palliativ vård. Behoven hos en obotligt sjuk cancerpatient ryms inte inom den högteknologiska vården, säger Carl Johan Fürst, överläkare och ordförande i Svenska palliativregistret, ett nytt kvalitetsregister där hittills omkring 20 procent av alla svenska dödsfall finns registrerade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons