Så slipper man frågor

Publicerad
Annons

TAKTIK | Och rävspel
Politiker brukar hävda att sakfrågorna, inte rävspelet, är det intressanta. Men den uppdelningen håller inte. Ett färskt exempel på taktiserande i den högre politiska skolan ger anledning att fundera på hur saker och ting kan hänga ihop.
Efter förra veckans regeringssammanträde kallade justitieministern till presskonferens. Thomas Bodströms köttben till journalistkåren var offentliggörandet av att det utnämnts en ny rikskriminalchef. Therese Mattsson var fram till dess en för de flesta okänd polisöverintendent, men hennes meriter och breda polisbakgrund talar för att hon är väl lämpad för den svåra uppgiften att leda rikskriminalen.
Radio och tv rapporterade som på beställning, lika självklart innehöll varje anständig tidning morgonen därpå en kommentar. Allt helt i sin ordning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons