Martin Lagerholm:Den suggestiva antydningens ordkonstnär

Gestalterna i schweizaren Peter Stamms noveller och romaner har ofta en irriterande oförmåga att ta kontroll över sina liv. Han låter dem handla precis så rationellt eller irrationellt som människor gör.

Martin Lagerholm
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det förnämsta skiktet av de senaste 200 årens tyska prosa har till övervägande del försvurit sig åt de fundamentala andliga och intellektuella livsfrågorna och de ”stora” händelserna i världen. Denna litterära och geistige Gründlichkeit har väsentligen dikterats av det faktum att Tyskland under denna tidsperiod utgjort något av ett europeiskt särfall i historisk, politisk och idémässig mening. Landets moderna och skuldtyngda historia, med traumatiska händelser som de båda världskrigen, de påföljande decennierna som delad nation och som trängd joker i det kalla krigets taktiska kortspel, har mer eller mindre tvingat den inhemska samtidslitteraturen att i någon mening förhålla sig till olika samhällsteoretiska och historiefilosofiska diskurser.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons