Inger Enkvist:Utbildning som urholkar kunskaperna

Ekonomiskt nyttotänkande i förening med antiintellektuell jämlikhetssträvan och fokusering på inlärningstekniker utgör ett hot mot ämneskunskaperna. Det menar den brittiske sociologen Frank Furedi i en bok.

Inger Enkvist
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den välkände brittiske sociologen Frank Furedi berättar i inledningen till Wasted: why education isn’t educating (Continuum Pub Group, 256 s) att han beslöt studera vad som hänt i skolan när hans son fyllde fyra år och Furedi och hans fru överhopades med råd från andra föräldrar om hur de skulle välja skola. Ännu större intryck tog de av de lärare som talade om hur dåliga vissa skolor var, hur svårt det var för pojkar att lära sig läsa och hur man skulle se till att välja en skola med bra dyslexiexperter. När han själv växte upp, skickade föräldrar sina barn till närmaste skola utan att fundera mer på saken, men nu sattes det i fråga att hans son skulle kunna lära sig läsa utan problem!

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons