Fördröjd operation tog kvinnans liv

En 50-årig kvinna avled på grund av en fördröjd omoperation på Kungälvs sjukhus 2011. Det slår Socialstyrelsen fast och riktar skarp kritik mot de vårdansvariga på sjukhuset.

Fredrik Mellgren
Publicerad
Annons

Sommaren 2011 sökte kvinnan vård på Kungälvs sjukhus efter en veckas buksmärtor. Hon blev inlagd och opererades efter två dygn för ljumskbråck. Efter operationen försämrades läget för henne hastigt, men först 30 timmar senare beslutades att akutoperera henne för att kunna undersöka buken. Kvinnan avled dock innan operationen startade och vid obduktionen konstaterades ett hål i tarmen från den första operationen och en akut bukhinneinflammation.

Fallet Lex Maria-anmäldes och på Kungälvs sjukhus har man pekat på några orsaker till dödsfallet. Bland annat att man hade brist på operationsplatser på både Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg den aktuella dagen, att man sommartid hade en lägre läkarbemanning och att man feltolkade patientens symptom vilket ledde till en missad diagnos.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons